Детайлно за долната блефаропластика

От първостепенно значение е да разясним, че долната блефаропластика е общо понятие за различни оперативни процедури, които се различават по начин на извършване. Всеки пациент има индивидуални нужди. 

При една част от хората проблемът се свежда до наличие на различно изразени мастни херниации, без излишна кожа в областта на долните клепачи. Голям процент от хората се страхуват от белези и искат да ги избегнат.

Обикновено това са пациенти на възраст до 45 г. При тях е подходяща трансконюнктивалната долна блефаропластика в чист вид, т.е без кожен белег. След операцията се прилагат лазерни процедури за допълнително стягане и озаряване на зоната, а на 4- 5-ти месец , при нужда, може да се постави хиалуронов препарат за изглаждане. При трансконюнтивалната блефаропластика разрезът се извършва по вътрешната повърхност на клепача, през конюнктивата/външната обвивка на очната ябълка/. По този начин ние достигаме до мастните орбитни херниации, отпрепарираме ги и ги отстраняваме или транспозираме/преместваме и пришиваме за периоста суборбитално/. При друга част от пациентите, обикновено над 50г. , освен мастни херниации има и отпусната кожа, понякога и маларни торбички. В тези случаи се налага двупланов тип долна блефаропластика. При този вид долна блефаропластика се започва отново с трансконюнктивално отстраняване на мастните херниации, след което се налага лифтиране и изрязване на излишната кожа. Това се постига чрез допълнителни кожни разрези, непосредствено под миглен ръб и леко встрани. Задължително се прави и кантопексия, т.е стабилизиране на страничните клепачни кантове за периоста на костта. При двуплановата блефаропластика има видим белег. Зарастването на белезите е строго индивидуален процес. В голям процент от случаите белегът се заличава в рамките на 6-12 месеца, но при малка група пациенти е възможно по-грубо зарастване.

Защо усложняваме толкова извършването на долната блефаропластика? Защо са необходими два различни разреза при всяко око? Все по-често задавани въпроси от пациентите ми.

Естествено, за да предпазим пациента от усложнения. С тези съвременни видове долна блефаропластика запазваме целостта на клепачния „скелет“. Да, операцията се удължава и става доста по-трудна за изпълнение, изисква се доста опит и търпение, но само по този начин можем да намалим в голям процент възможните усложнения.