Клепачите са част от придатъчния апарат на очите. Те изпълняват няколко основни функции по отношение зрителния апарат.

Какви са функциите на клепачите?

  • Бариерна функция – защитават очната повърхност от навлизане на агресорни фактори
  • Поддържат целостта на роговичната повърхност и слъзния филм
  • Поддържат нормалната позиция на очната ябълка
  • Регулират количеството светлина, навлизаща в очите
  • Покриват очните ябълки по време на сън

 

Всяко нарушение във функцията или целостта на клепачите води след себе си каскада от неблагоприятни последици, които могат да доведат до различни нежелани ефекти върху зрителната функция (от лек дискомфорт до намаление на зрението и слепота).
Често срещана патология в моята практиката са позиционните аномалии на клепачите (ектропион, ентропион, птоза и др.). Тези състояния могат да бъдат вродени или придобити. Придобити форми са тези, които се развиват на някакъв етап от живота, в резултат различни фактори – възрастови изменения, травми, неврологичен дефицит и пр.

  • Ектропион представлява позиционна аномалия, при която клепачният ръб се отдалечава и се завърта навън от очната повърхност.
  • Ентропион е състояние, при което клепачният ръб се завърта навътре към очната повърхност.
  • Птозата се дефинира като абнормно спадане на клепачния ръб(спадане на клепача). Можете да прочете повече за нея ТУК.

 

Корекцията на позиционните аномалии изисква задълбочени познания относно анатомични особености и различни хирургични техники. Всеки пациент е уникален, всяко състояние изисква индивидуален подход.

Допълнителни въпроси?
Свържете се с нас за специфични въпроси, които Ви интересуват
или за запазване на час за индивидуална консултация.